Kommentarer

Graf over en første grads ligning med to variabler


Vi ved, at en to-variabel første grads ligning har uendelige løsninger. Hver af disse løsninger kan repræsenteres af et ordnet par (x, y).

Når vi har to ordnede par af en ligning, kan vi tegne dem på et kartesisk plan og bestemme gennem linjen, der forbinder dem, sæt af løsninger i denne ligning. eksempel:

  • Graf ligningen x + y = 4.

Oprindeligt vælger vi to ordnede par, der løser denne ligning.

1. par: den (4, 0)

2. par: B (0, 4)

Vi repræsenterer derefter disse punkter på et kartesisk plan.

x

y

4

0

0

4

Endelig slutter vi os sammen med punkterne den og Bbestemmelse af linjen r, der indeholder alle punkter løsninger i ligningen.

Den lige r det kaldes lige støtte af ligningens graf.

Næste: Ligningssystemer