Snart

Beamed ligninger


Overhold ligningerne:

x4 - 13x2 + 36 = 0

9x4 - 13x2 + 4 = 0

x4 - 5x2 + 6 = 0

Bemærk, at de første medlemmer er 4. grad polynomier i variabel x med et udtryk i x4, et udtryk i x2 og en konstant sigt. De andet medlemmer er null.

Vi kalder disse ligninger af kvadratiske ligninger.

Det vil sige, ligningen med en variabel x er enhver ligning med formen:

økse4 + bx2 + c = 0

Eksempler:

x4 - 5x2 + 4 = 0

x4 - 8x2 = 0

3x4 - 27 = 0

Forsigtig!

Ligningerne nedenfor er det ikke fordi variablen x i en kvadratlig ligning kun har eksponenter.

x4 - 2x3 + x2 + 1 = 0
6x4 + 2x3 - 2x = 0
x4 - 3x = 0

Næste: Løsning af en forkælet ligning