Kommentarer

Folketælling


Census er det officielle og periodiske antal personer fra et land eller en del af et land. Det dækker dog en bredere vifte af situationer. Således kan folketælling defineres som følger:

Videnskabelig undersøgelse af et univers af personer, institutioner eller fysiske objekter med det formål at tilegne sig viden, observere alle dets elementer og foretage kvantitative vurderinger om vigtige træk ved dette univers.

Beskrivende statistik og induktiv statistik

Undersøgelsen

Nogle gange er det ikke muligt eller ønskeligt, især når antallet af befolkningselementer er meget stort, at spørge sig om alle deres elementer, når man vil studere et eller flere særlige træk ved denne befolkning.

Således opstår begrebet polling, som man kan prøve at definere som:

Videnskabelig undersøgelse af en del af en befolkning for at studere befolkningens holdninger, vaner og præferencer med hensyn til begivenheder, omstændigheder og emner af fælles interesse.

I de næste emner vil vi studere prøveudtagning og kort efter de to adskilte faser i en statistisk analyse: "beskrivende" og "induktiv" statistik.

Næste: prøveudtagning