Snart

Forøgelse og faldende funktion


Givet en funktion f: AB, vi siger, at f er voksende i et sæt A 'En hvis og kun hvis for nogen x1 A 'og x2 A 'med x1<>2, hvis vi har f (x1)<>2).

F.eks. Funktionen f: IRIR defineret af f (x) = x + 1 stiger i IR, fordi:
x1<>2 => x1+1<>2+1 => f (x1)<>2)

Det vil sige: Når domæneværdier vokser, skal du også gøre dine billeder.

På den anden side givet en funktion f: AB, vi siger, at f er faldende i et sæt A ' En hvis og kun hvis for nogen x1 A 'og x2 A 'med x1<>2, hvis vi har f (x1)> f (x2).

F.eks. Funktionen f: IRIR defineret af f (x) = - x + 1 er faldende i IR, fordi:
x1<>2 => -x1> -x2 => -x1+1> -x2+1 => f (x1)> f (x2).

Det vil sige: når domæneværdierne vokser, falder deres tilsvarende billeder. Eksempler:


Dette er et eksempel på stigende funktion. Vi kan fra grafen se, at når x-værdier stiger, så gør dine billeder også.


Dette er et eksempel på faldende funktion. Vi kan fra grafen se, at når x-værdier stiger, falder dine billeder.

Næste: Sammensat funktion