Artikler

Udfordringssvar 76


Oldefars alder

Lad os sige, at den, der ringer, blev bedstefar født 18XY. Ifølge problemdataene vil din alder være XY. Bemærk, at bedstefar kun kunne være født i det forrige århundrede! Din alder vil således blive givet af: 1938 - 18XY = XY. Nu er vi nødt til at opdele tallene i henhold til deres respektive ordrer, så vi kan “samle en ligning.

For eksempel er tallet 735 opdelt på følgende måde: 7 x 100 + 3 x 10 + 5 x 1, dvs. 7 HUNDREDS, 3 TENS og 5 UNITS. Vender tilbage til ligningen:

938 - 800 - 10X - Y = 10 X - Y
20X + 2Y = 138 (dividerer alt med 2)
10X + Y = 69 (ligning 1).

Barnebarns alder er givet af ligningen 1938 - 19ZW = ZW. Ligesom vi gjorde i bedstefars tilfælde.

38 - 10Z - W = 10Z + W
20Z + 2W = 38
10 Z + W = 19 (ligning 2)

Bedstefarens alder, hvor barnebarnet blev født, skulle gives af:

19ZW - 18XY
100 + (10Z + W) - (10X + Y) (ligning 3).

Fra ligning 1 har vi det (10X + Y) = 69, og fra ligning 2, (10Z + W) = 19. Derefter erstattes disse værdier i ligning 3, vi får alder af bedstefar, da hans barnebarn blev født:

100 + 19 - 69 = 50 år

Tilbage til erklæring