Kommentarer

Udfordringssvar 58


Pilgrim

Vi kalder det og pladsen i kilometer, der spænder over bakken, og t den tid i sekunder det tager pilgrimen at stige ned. Når det stiger 3 gange langsommere, tager det 3t sekunder at stige. Så i alt tager det 4t sekunder at gå op og ned.

Den gennemsnitlige hastighed er den samlede rejste plads (2e kilometer) divideret med tiden (4t sekunder) og under hensyntagen til, at pilgrimen går ned til 6 km / t, skal vi:
V = 2e / 4t = 0,5. e / t = 0,5. 6 = 3 km / t.

Tilbage til erklæring