I detaljer

Tallene gugol og gugolplex


googol er nummer 1 efterfulgt af 100 nuller.

Dette navn blev til, da den amerikanske matematiker Edward Kasner ved en lejlighed spurgte sin 9-årige nevø Milton Sirotta, hvilket nummer der var. Drengens svar (noget som guuugol) var ikke særlig opmuntrende, men i Kasners tanker var det en dejlig vittighed.

Til ære for sin nevø kaldte han gugol ("googol") nummer 1 efterfulgt af 100 nuller eller, for at sige det på en anden måde, tallet 10 hævet til 100.

Derefter brugte han gugol som grundlag for at navngive et endnu større antal: gugolplex, hvilket er ækvivalent med "10 hævet til 1 gugol". Forestil dig, hvor mange papirark det ville tage at skrive gugolplex-nummeret fuldt ud ...