Oplysninger

Definerede integraler


Lad f (x) defineres og kontinuerligt i et reelt interval a, b. Det definitive integral af f (x), af den til b, er et reelt tal, og er angivet med symbolet:

hvor:

  • den er den nedre integrationsgrænse;

  • b er den øverste integrationsgrænse;

  • f (x) Det er integranden.

hvis repræsenterer området mellem aksen x og kurven f (x) for

hvis repræsenterer området mellem kurverne

Næste: Definerede integraler (fortsat)