Kommentarer

Naturlige numre og deres funktion


Start med nul og gå videre
1,2,3 osv
Vi har sæt med naturlige numre
Det har ingen ende, det er bestemt uendelig.

I dette sæt tilføjelse, subtraktion, multiplikation og opdeling
Der er fire grundlæggende operationer
Stop ikke der, potentiering og rod
Det er også sædvanlige operationer.

Derudover tilføjer vi plottene
En sum eller total fund
I subtraktion tage en del af en anden tag
Der er kun forskel eller hvile tilbage.

I multiplikationsfaktorerne multiplicerer vi
Produktresultatopkald
Mens vi er i opdeling, deler vi os til at dele
Udbytte, divisor, kvotient og hvile at overveje.

Som potentiering har vi base og eksponent
Basen er det udtryk, der forbliver gentagne gange
Multiplikere med sig selv konstant
Hvor mange gange angiver eksponenten.

I rod har vi radikale, indekserede og rodfæstede
Det er den inverse operation af potentiering, som jeg tænker
Så til en rod "ikke at være papecando"
Kig efter et tal, der indekserer for at "give rod".

Waldex santos