Snart

Operationer med rationelle tal


Tilføjelse og subtraktion

For at forenkle skrivning omdanner vi tilføjelse og subtraktion til algebraiske summer. Vi eliminerer parenteser og skriver numre ved siden af ​​hinanden, ligesom vi gør med heltal.

Eksempel 1: Hvad er summen:

Eksempel 2: Beregn ekspressionsværdien

Multiplikation og opdeling

i multiplikation af rationelle tal, skal vi multiplicere tæller med tæller og nævner med nævner, som vist i eksemplerne herunder:

i division af rationelle tal skal vi multiplicere den første brøkdel med den inverse af den anden, som vist i eksemplet herunder:

Potentiering og rodfæstelse

i potenseringNår vi hæver et rationelt tal til en given eksponent, hæver vi tælleren og nævneren til den eksponent, som i eksemplerne nedenfor:

i root ekstraktion, når vi anvender kvadratroten på et rationelt tal, anvender vi den rod til tælleren og nævneren, som i eksemplet herunder:

Næste indhold: Tabeller