Kommentarer

Elementer i et forhold


Givet fire rationelle tal a, b, c, d, nonzero, i den rækkefølge, siger vi, at de danner et forhold, når forholdet mellem 1. og 2. svarer til forholdet mellem 3. og 4..

således:

eller a: b = c: d

(læser "den er til b ligesom c er til d")

Tallene a, b, c og d er forholdene i forholdet, hvor:

  • b og c den midler af andelen.
  • den og d den ekstrem af andelen.

eksempel:

I betragtning af andelen vi har:
Læsning: 3 står for 4 ligesom 27 står for 36.
hjælp: 4 og 27 yderpunkter: 3 og 36

Næste: Proportionale grundlæggende egenskaber