Oplysninger

Prime Numbers


Prime Numbers er de naturlige tal, der har bare to forskellige skillelinjer: 1 og sig selv.

Eksempler:

1) 2 har kun dividerne 1 og 2derfor 2 Det er et primtal.
2) 17 har kun dividerne 1 og 17derfor 17 Det er et primtal.
3) 10 har dividerne 1, 2, 5 og 10derfor 10 ikke Det er et primtal.

bemærkninger:
1 er ikke et primtal, fordi han kun har en skillelinje, der er sig selv.
2 er det eneste primtal, der er jævnt.

Tal, der har mere end to skillelinjer, kaldes sammensatte tal.
eksempel: 15 har mere end to dividere => 15 er et sammensat antal.

Anerkendelse af et primtal

For at vide, om et tal er prim, deler vi dette tal med primtal 2, 3, 5, 7, 11 osv., Indtil vi har:
- eller en division med nul resten (og i dette tilfælde antallet ikke fætter),
- eller en division med lavere kvotient at divisoren og ikke-hvile. I dette tilfælde antallet det er fætter.

Eksempler:

1) Tallet 161:

  • ikke engang, så ikke deles med 2;
  • 1 + 6 + 1 = 8, så det kan ikke deles med 3;
  • slutter ikke med 0 eller 5, så det kan ikke deles med 5;
  • med 7: 161/7 = 23, med nul resten, så 161 kan deles med 7, og derfor ikke Det er et primtal.

2) Tallet 113:

  • ikke engang, så ikke deles med 2;
  • 1 + 1 + 3 = 5, så det kan ikke deles med 3;
  • slutter ikke med 0 eller 5, så det kan ikke deles med 5;
  • med 7: 113/7 = 16, med resten 1. Kvoten (16) er stadig større end divisoren (7).
  • af 11: 113/11 = 10, med resten 3. Kvoten (10) er mindre end divisor (11), og resten er endvidere ikke-nul (resten er 3), så 113 er et primtal.
Næste: Prime Fact Decomposition